Intuitivní tanec

     "Tanec je "skrytou řečí duše".
                                                                                                                    Marta Graham

Už Vám stačilo dělat věci tak, jak "by se mělo"? Jste už nasycení plněním všech požadavků? Víte, že někde uvnitř Vás je mnohem víc? Přijďte zatančit svojí divokost, nespoutanost a svobodu, abyste ji následně mohli opravdu žít. Fantazie se stává realitou, pokud si dovolíte ji zatančit💜

Intuitivní tanec je tanec duše. Je to propojení mezi hmotným a nehmotným světem a způsob fyzické a duševní terapie. Je to tanec plný vnitřní síly.

O mně: Jsem akreditovaná lektorka tance a průvodkyně OSHO aktivními meditacemi. Intuitivní tanec je dokonalý nástroj k sebepoznání. U mě zažijete svobodu projevu, bez hodnocení a posuzování v bezpečném prostředí. Toto putování ke své duši provedete sami. Každý má svou osobní zónu jinde, a proto si nacítíte své místo v prostoru, ze kterého se začnete hýbat, tančit, poznávat.

U intuitivního tance nezáleží, zda umí lidé tančit, jde hlavně o přirozenost pohybu a rytmu. Tělo je prostředkem k tomu, aby si člověk vytvořil vztah k sobě samému, jde o emoční a fyzické začlenění jedince. Člověk se v tuto chvíli odhalí, jaký doopravdy je, jeho pocity vychází z podvědomí, které už nejde dále potlačovat. Je třeba pohyby vnímat, aby byly vedené vnitřním impulsem a aby vycházely z vlastního já.

Na první pohled se může zdát, že taneční terapie je záležitostí pouze zdravých lidí, ale není tomu tak. Může se uplatňovat i u lidí s tělesným postižením, nebo u lidí s poraněním mozku. Také u lidí s kardiovaskulárními chorobami a u lidí, kteří trpí chronickými bolestmi. To vše nám poukazuje na skutečnost, že tanec příznivě působí také na psychiku člověka. Při těchto léčebných procesech se z těla odvádí negativní emoce, lidé dostávají pocit jistoty nad svou fyzickou a psychickou kapacitou a to je nepostradatelné pro vytvoření a udržení si sebeúcty.

Na začátku vytřeseme všechnu tíhu, starosti, strach a vše co k nám nepatří, co není naše. Následuje tanec. Ze začátku není třeba dělat nic, jen nechat své tělo se pohnout, kam ono chce. Není třeba řídit se tím, že teď by se mělo začít tančit, ani rytmem hudby apod. Naopak, dejte si čas a začněte s pohybem až když Vám tělo řekne, kam se chce pohnout. Naslouchejte si, dýchejte. Vnímejte energii, která proudí ze země do těla až k božskému vědomí. V tomto nebeském poli se občerstvěte a nech ho stékat zpět svým tělem zpátky do země. Možná ucítíte ve svém srdci toto mocné spojení. Buďte nástrojem, skrze který proudí veškerá moudrost a zdraví a rozlije se ve Vás pocit blaženosti. Odevzdejte se tanci, dýchejte. V závěrečné fázi už jen pozorujte.

Tančete naplno! Zapomeňte na sebe, na ego tanečníka a staňte se tancem. Pokud už tančíte tak, že pouze tanec zůstane a tanečník zmizí, jednoho dne najednou i tanec zmizí. A tehdy tam bude vědomí. Uvědomění nemůže být nacvičeno. Je třeba vykonat něco jiného jako přípravu a pak k Vám uvědomění přijde. Potřebujete být pro to pouze dosažitelní.

Není nic zázračnějšího pro meditace nežli tanec. Pokud tančíte naplno, pokud tančíte úplně, pak v tom tanci vaše bytí vystoupí z těla. Buďte jako v extázi. Tancujte jako byste vypili celou hospodu. Žádný vlažný tanec, netančete jako skrblík, netančete v myšlenkách "Co jiného dělat, když už tu jsem?", nebo "Uvidíme, možná na tom něco bude". Vlažnost zde nemá místo, je třeba INTENZITA! Tančete jako pominutí! Božství nedosáhnete bez toho, aniž byste se pominuli. Pokud budete tancovat s intelektem, zůstanete tam, kde jste. Je třeba jít za to. A pak začíná skutečný tanec. Dole dál tančí vaše tělo, nahoře tančíte Vy. Tělo na zemi, Vy v nebi. Tělo v zemitém, Vy v nebeském. Tělo bude tančit tanec hmoty, Vy budete tančit tanec vědomí. Když energie plně proudí, pak zůstaňte stát v klidu, nebo si lehnete. Energie nyní může proudit naplno a volně se pohybovat páteří. Za jemného dechu a v tichosti buďte svědkem vaší blaženosti.

Každý je tanečníkem svého života. Všichni pocházíme z prázdnoty, ve které je všechno. Výběr je na Vás, máte svobodnou vůli. Každý z nás je jedinečný, se svou božskou esencí. Jste obrovsky mocnou bytostí. Nikdo jiný na světě není stejný, jste nenahraditelná a zcela úplná bytost.

Pro koho je lekce určena? Pro všechny bytosti,

 • které si chtějí zvýšit svou životní energii a podpořit tak své zdraví
 • které chtějí lépe porozumět sobě a svému životu
 • které chtějí vytvářet láskyplné prostředí pro sebe a své blízké
 • které se chtějí podporovat, inspirovat, tvořit

Před lekcí se zklidni a můžeš přemýšlet o svém záměru, se kterým do tance vstoupíš. Například:

 • Kdo jsem?
 • Proč jsem v tomto těle a co je mým posláním?
 • Co mi tělo říká, chci tomu porozumět.
 • Chci si posbírat části svého já (fragmenty), které jsem zavrhl / zavrhla.
 • Jaká emoce je spojená s např. nějakou nemocí?

Oslavujte a radujte se s hudbou a tancem, vyjadřujte svou vděčnost celku 🙏

Co s sebou na lekci? Pití, šátek na zakrytí očí - není nutné, pohodlné oblečení neomezující v pohybu, hýbeme se naboso nebo v ponožkách a ideálně deku, nebo teplou mikinu na závěrečnou meditaci.


AKTUÁLNĚ VYPSANÉ LEKCE:

INTUITIVNÍ, SEBEOZDRAVNÝ TANEC

 1. část - co potřebuji ze svého těla, ze svých buněk vytřepat? Splín, zlobu, smutek, frustraci?
 2. část - která část mého těla chce být vnímána, cítěna či viděna? Co volá po mé pozornosti?
 3. část - co mé tělo právě teď potřebuje? Obejmout se, dupnout si, udělat nějaký divoký, pohyb, švih, nebo nechci dělat vůbec nic? Dovolím si to i na lekci tance?
 4. část - pozoruji své nitro v tichu, jsem frekvencí klidu

21. 10. 2022 v pátek - 16:00 až 17:30 h (možnost posezení do 18:00 h)

Adresa sálu: Bubenská 421/3, PRAHA 7

ONLINE LEKCE TANCE ZDE: