REGRESNÍ TERAPIE


Regresní terapie pracuje s podvědomím. Po setkání s bytostí si v klidu sedneme, povídáme si, nebo jen mlčíme a proces se spouští sám. Vyvstane téma, které přijde a já se stávám božím kanálem, přes který chodí vize, slova, obrazy, pocity apod. Pracuji zejména s dechem, mocným nástrojem, který nám byl dán. Tématem bývá často trauma z minulosti, vztahové problémy, bolesti, fobie, ale i různé druhy závislostí.

Regrese mi do života vstoupila v lehkosti, jako možnost propojování se s lidmi. Můj duchovní mistr Šrí Ramána Mahárší se mi ukazoval již od dětství. Jezdím do Indie na horu Árunáčala, která je rezonátorem Božství a domovem Šrí Ramány. Meditace v jeskyních mi připomíná, že vše je již obsaženo v nás. K mému životu patří i pobyty ve tmě, půsty a horolezectví coby výstup z komfortní zóny, které považuji za pravdivou a ryzí cestu k bytí tady a teď, bez nánosů myšlenek. Svou přítomností si tvoříme budoucnost.

V případě zájmu mi prosím napište zprávu na číslo 608 138 602 a domluvíme se na termínu a místě setkání. Můžete za mnou přijet do Davle, kde můžeme být v tichu u čaje.

Cena: příspěvek je dobrovolný (dle vašich možností)

Miroslav Rais