SAMBA BRASIL online kurz


Celková délka kurzu: 25 minut

Total course length: 25 minutes

Cena celého kurzu je 390 Kč.
Price of the entire course is 16 EUR.

RECENZE z fb Duše v tanci

Eva má Duši v tanci a ať už tancovat anebo meditovat s ní je opravdu balzám pro tělo
i pro duši...🤍🌞 Ivanka

Děkuji z celého srdce, že můžu být součástí, tanec s vámi miluju🤍 Simi

Pokud potřebujete vlít energii do žil a ještě se u toho skvěle pobavit, vyhledejte Evičku.
Z jejích hodin tance odcházím šťastná a plná života! (a zpocená😂). Díky Evi🤍 Gábi

Tanec s Evičkou doporučuji všem! Je zde skvělá atmosféra, hodiny nabité pozitivní energií
a láskou. Vždy se moc těším🙏🤍😍 Daniela

REVIEW from fb Duše v tanci

Eva has a Soul in Dance and whether dancing or meditating with her is really a balm for body and soul... 🤍🌞 Ivanka

Thank you from the bottom of my heart for being a part, dancing with you I love🤍 Simi

If you need to inject energy into your veins and still have a great time doing it, seek out Eve. I'm leaving her dance class happy and full of life! (and sweaty😂). Thank you Eve🤍 Gabi

I recommend dancing with Eve to everyone! There is a great atmosphere, a clock packed with positive energy and love. I always look forward to 🙏🤍😍. Daniela