ONLINE LEKCE CHOREOGRAFIÍ
ONLINE CHOREOGRAPHY LESSONS

Cena jedné lekce: 290 Kč
Price of one lesson: 12 EUR

Gratuluji Vám k rozhodnutí věnovat svůj čas tanci. Pojďme si to společně užít, na chvíli nemyslet na nic jiného, než na kroky a radost, kterou nám hudba spojená s choreografií přináší. Protože tanec je druhem meditace a proto se do něj ponořme naplno, ať léčí naší duši i tělo 🙏 

Congratulations on your decision to dedicate your time to dance. Let's enjoy it together, think about nothing for a while but the steps and joy that music combined with choreography brings. Because dance is a kind of meditation and therefore let us immerse ourselves fully in it, let it heal our soul and body 🙏

The lesson is in Czech, but don't worry. Words are not needed.  I'm showing the steps clearly. 

SHAKIRA - Waka Waka
Celková délka / Total lenght: 46 min.

BOMBY - Ben Cristovao
Celková délka / Total lenght:  61 min.