STREET DANCE - online kurz

 • Pět, šest, sedm a ...
 • Potřebuješ rozhýbat nohy, boky, ruce, hrudník, naučit se kroky, otočky...
 • Chceš tančit jako hvězdy ve videoklipech?
 • Chceš kultivovat svoje tělo a pohybovat se ladně?
 • Chceš se cítit na diskotéce / party jako ryba ve vodě?
 • Chceš mít zdravé, pružné a pevné tělo?
 • Chceš si dát do těla a fitko není pro tebe?
 • Chceš si zlepšit náladu a užít si atmosféru léta?
 • Potřebuješ něco, co zabaví /pobaví i tvé ratolesti?
 • Nemáš čas, ani peníze jezdit po lekcích?
 • Potřebuješ něco, v čem se zdokonalíš a nikdo na tebe nebude spěchat?
 • Potřebuješ si výuku zastavit, když ti to nejde a zkoušet si to v klidu doma / venku? Třeba stokrát po sobě?
 • Baby nebude sedět v koutě, tak vstaň a pojď na to!

STREET DANCE - online course

 • Five, six, seven and ...
 • You need to move your legs, hips, arms, chest, learn steps, turns...
 • You want to dance like stars in video clips?
 • You want to cultivate your body and move gracefully?
 • Do you want to feel like a fish in water at a disco/party?
 • Do you want a healthy, supple and strong body?
 • You want to get into your body and the gym isn't for you?
 • Want to lighten the mood and enjoy the atmosphere of summer?
 • Do you need something to entertain / entertain your children?
 • Don't you have time nor money to drive around lessons?
 • Do you need something that you can perfect and no one will rush you?
 • Do you need to stop teaching yourself when you can't and try to take it easy at home / outside? Maybe a hundred times in a row?
 • Baby's not gonna sit in the corner, so get up and get on it!
 • Then this course is clearly for you!

SAMBA BRASIL - online kurz

 • Brasil, na na na na na na, Brasil...
 • Nechápeš, jak Brazilci dokážou rozpohybovat tělo v takové rychlosti a vypadat při tom tak ladně?
 • Chceš tančit stejně?
 • Chceš si dát do těla a fitko není pro tebe?
 • Chceš mít pevné pozadí a dlouhé štíhlé svaly?
 • Chceš si zlepšit náladu a užít si atmosféru léta?
 • Potřebuješ něco, co zabaví /pobaví i tvé ratolesti?
 • Nemáš čas, ani peníze jezdit po lekcích?
 • Potřebuješ něco, v čem se zdokonalíš a nikdo na tebe nebude spěchat?
 • Potřebuješ si výuku zastavit, když ti to nejde a zkoušet si to v klidu doma / venku? Třeba stokrát po sobě?
 • Pak je tento kurz jasně pro Tebe!


BRAZILIAN SAMBA - online course

 • Brasil, na na na na na na na na, Brasil...
 • Don't you see how Brazilians can move their body at such speed and look so graceful while doing so?
 • You want to dance the same way?
 • You want to get into your body and the gym isn't for you?
 • You want a solid background and long, lean muscles?
 • Want to lighten the mood and enjoy the atmosphere of summer?
 • Do you need something to entertain / entertain your children as well?
 • Don't you have time or money to drive around lessons?
 • Do you need something that you can perfect and no one will rush you?
 • Do you need to stop teaching by yourself when you can't and try to take it easy at home / outside? Maybe a hundred times in a row?
 • Then this course is clearly for you!