POROZUMĚNÍ SNU

"Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme." 

                                                                                                                 Carl Gustav Jung

O mně: K výkladu snů jsem se dostala díky svým snům, které jsem chtěla pochopit. Vystudovala jsem proto Daseinsanalýzu v psychoterapeutické a poradenské praxi pod vedením docenta Čálka na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v roce 2013 a od té doby se výklad snů stal součástí mého života. Pomáhá mi pochopit, jakou životní zkušenost právě prožívám, dává mi možnost nadhledu. Pracuji s významy, co daná věc pro konkrétního člověka znamená. Považuji tuto metodu za velmi pravdivou, individuální a za nejkratší cestou, jak se dozvědět co nám naše duše chce říct. Při výkladu se ladím na jednotlivé lidi a naciťuji význam právě pro ně. Naprosto respektuji soukromí a intimitu daného sdělení a projevených emocí. Pokud byste měli zájem zjistit, jaký význam má pro Vás stále se opakující sen, nebo sen, který Vám leží v paměti, hrůzostrašný sen, nebo úplně nesmyslný sen, tak budu moc ráda, když se mi ozvete a podíváme se na něj. Výklad snů provádím přes vzdálený online přístup. 

Výklad snů v daseinsanalýze

Výklad snů zde není výkladem symbolů podle modelů nebo předem stanovených představ a významů jednotlivých "obrazů". Sny jsou zaostřené na bezprostřední zkušenost s danou věcí, o kterou ve snu běží, a to z hlediska významů, nikoliv z hlediska věcné podoby a společného času kalendáře a hodin, z nichž v bdění ve společném světě nemůžeme nikdy zcela vystoupit. Ve snu žijeme významy té věci rovnou, tak, jak leží a běží. To, jaké významy pro nás věci mají, souvisí také s naší bdělou zkušeností s nimi, odtud tolik paralel a analogií mezi sněním a bděním. Ambicí daseinsanalytického výkladu snu tedy není sen vyložit a tím uzavřít, ale otevřít, protože život je otevřenost.

Náš lidský snový i bdělý život je spojený životní zkušeností, která je stále jedna, tatáž, bez ohledu, zda sníme, či bdíme, je živě se vyvíjející a od nás neoddělitelná. Stále s námi přestupuje mezi bdělým a snovým životem podle toho, ve kterém způsobu lidského bytí právě jsme. Naše životní zkušenost je tedy tou spojnicí, která umožňuje, že porozuměním něčemu ve svém snovém životě můžeme porozumět něčemu v bdělém životě a naopak, protože v obou případech jde o porozumění naší vlastní jedinečné životní zkušenosti se světem. Jsme jako lidé více vydáni snovému světu než bdění, protože snění nemůžeme ovlivňovat. Možnosti snového života jsou prolnuté s bdělým životem. Ve snu je velká svoboda pro naplnění a uskutečnění. Dokonce některé naše sny jsou pro nás tak určující, že jim bdělý život podřizujeme. Ve snu je člověk účasten průběhu snových událostí osobně a cele, i když po probuzení ví, že to byl "jen" sen. To, co se v něm událo, nemůže být bez následků považováno za bezvýznamný nebo dokonce prázdný kus života. Snový život je podobně jako život v bdění součástí našeho pobytu, bytí-ve-světě. Možnosti snového života jsou prolnuté s možnostmi bdění. I když se nám zdá, že na sny nemusíme brát žádné ohledy - konečně, vždyť je vždy nakonec zapomeneme - přesto, jak jsme se mohli přesvědčit, tvoří nezbytnou, specificky významnou stránku bdělého života. Jsou jeho zavazující, inspirativní, dobrodružnou, hrozivou, poučnou, zábavnou i nesnesitelně pravdivou, svébytnou druhou stranou téže mince. Sny nemáme ve své moci ani tehdy, když se o to snažíme, a někdy se i zdá, že se nám to daří. Pokud by se nějakým způsobem podařilo snový život řídit, znamenalo by to ohrožení samé podstaty lidské existence, totiž svobody. Svobody žít svými, na společném světě nezávislými a nekontrolovanými možnostmi, a to nejen ve snovém, ale i v bdělém životě. Sny nám tento úděl vytrvale připomínají.

Reference

Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA

"Děkuji, že mi bylo a je dáno zažít výklady snů s Evou. Její vhledy, souvislosti, otázky, slova ... ve mně rezonovali, rezonují a rezonovat budou vždy v nejpotřebnější chvíli. Odhadla mi prostor, do kterého jsem neměla do té doby možnost nahlédnout a čerpat z něj jistotu, odvahu a chuť jít dál. Děkuji za zkušenost, že výklad snů s odborníkem je úplně jiný level, než mé četné osobní výklady z mnohých snářů :-). Děkuji za Tebe"

 Jana


Ivana Hradilová

Eviččin výklad snu mi ukázal hluboké napojení mého podvědomí s mou duší a s mou životní situací, ve které jsem se právě nacházela. Její jemný přístup a otázky mi pomohly rozpomenout se na momenty, které mi v důsledku ukázaly ucelený obraz, který mi má duše chtěla sdělit. Díky výkladu jsem si uvědomila, jak mohou být sny důležité a očistné 🌞 Evičko moc děkuji 🙏🏻❤️

Paní Marie (80 let)

"Výklad snu mě uklidnil. Pochopila jsem proč se mi to zdálo a mohla jsem se díky tomu lépe vyrovnat s danou situací. Řekla jsem to své rodině - "Už vám neuvařím"."

SEN: "Byla jsem ve výtahu, který vedl buď do nebe, nebo dolů, asi do pekla. Měla jsem v ruce síťovou tašku s nákupem a naspod tašky bylo mléko v igelitovém bílém sáčku. Bála jsem se, že to mléko praskne."
VÝKLAD SNU: Marie se bála, že na ní praskne, že už nebude moci uvařit svým blízkým, protože zestárla (výtah mezi nebem a peklem - tlačila sama na sebe, aby ještě uvařila, i když se jí už klepaly ruce a motala hlava). Navíc mléko zde bylo ve významu životodárné tekutiny - obava že praskne a rozlije se.

Paní Lenka (33 let)

"Eva mi pomohla pochopit roli, kterou v životě hraji. Jsem za tento výklad velmi vděčná, protože mi pomohl změnit úhel pohledu na situace v mém manželství. "

SEN: "Byla jsem v místnosti, kde bylo vše černobílé a uměle osvětlené, bez oken. Na skobách na zdi visely různé předměty, ale seděly tam i mé nevlastní děti. Nevěděla jsem, kdy na mě co / kdo spadne. Úzkost z této bezmoci byla ohromná. Snažila jsem se vyškrábat nahoru, ale zeď byla sešikmená a hladká."
VÝKLAD SNU: Lenka byla v životní situaci, kdy nedokázala vidět věci objektivně (černobílá barva). V bdělém stavu si vytvářela domněnky (umělé osvětlení). Připadala si ve své životní roli (nevlastní matky) bezmocná a frustrovaná (ona dole v ohrožení a vše ostatní nad ní s nepředvídatelnou hrozbou pádu na ní).

Mireček (11 let)

"Uf, ulevilo se mi. Už se nebojím chodit do garáže."

SEN: "Šel jsem dolů do garáže dát k pračce prádlo a zahlédl jsem venku zloděje. Když jsem byl v garáži, zjistil jsem, že se dostali přes roletu dovnitř a že ničí naše auta, abychom nemohli odjet. Nebylo jim vidět do obličeje, měli něco jako masky... měli roušky. Byli staří, měli šedivé vlasy, neznal jsem je. Byl jsem v šoku. Všimli si mě, tak jsem utekl za rodiči nahoru. Tam oni věděli, že nemůžou."

VÝKLAD SNU: Mireček je v šoku z toho, co se děje ohledně Coronaviru. Staří muži - vláda nám chce zabránit v pohybu (odjet z domu, jít do školy apod.). Nazývá tyto muže "zloději" a ví, že za rodiči tito pánové nemůžou, protože jeho rodiče nevěnují zprávám / politikům / Covidu svou pozornost a tudíž je to neohrožuje.

Výklad probíha z pohodlí vašeho domova
komunikace přes What´sAPP / email
- popište mi detaily snu a já se Vás doptám na zbytek.

Nebo za mnou můžete přijít v Praze 7 - Bubenská 3, 
kde si v klidu a tichu sedneme k šálku čaje

              Výklad si prosím objednejte zde:

Cena: příspěvek je dobrovolný (hodnota výkladu je 1000 Kč)

Číslo účtu je: 2463742018/3030

IBAN: CZ20 30300000002463742018
Do předmětu napište prosím "DAR"
Děkuji